جغرافیای استان

براساس خبری که در سایت گروه جغرافیای استان نوشته شده برای امتحان پایانی، همکاران باید تنها از نیمه ی دوم کتاب استان شناسی استان اصفهان به اندازه ی ۵ نمره سوال بدهند.

/ 0 نظر / 35 بازدید