بهمن

بهمن سقوط ناگهانی مواد از روی دامنه‌ها به سمت پایین است و ممکن است این مواد برف یا قطعات سنگ و یا آمیزه‌ای از هر دو باشد در تمام مناطق کوهستانی به‌ویژه مناطقی که شیب دامنه‌ها زیاد باشد و همچنین دامنه‌هایی که فاقد پوشش گیاهی باشنداحتمال سقوط بهمن وجود دارد بهمن همچنین بر اثر نیروی گرانش زمین، وزن مواد روی دامنه ایجاد می‌شود. منبع: ویکی پدیا

تعریفی که از بهمن، در کتاب درسی ارائه شده نیز چیزی مشابه همین تعریف بالاست.

ا ین در حالی است که آن چه ما با شنیدن بهمن به یادش می افتیم بیشتر برف است که ممکن است سنگی هم با آن همراه باشد.  با جستجویی در اینترنت متوجه شدم که برخی بهمن را به چند نوع تقسیم کرده اند و یکی از این انواع بهمن برف است که می تواند بهمن شن یا سنگ هم باشد که حتی اگر این تعریف را هم بپذیریم که منطقی تر از تعریف اول است باز باید به دنبال بهمن نوع آن را نیز مشخص کنیم. تازه اگر بگوییم بهمن می تواند سقوط قطعات سنگ باشد پس ریزش چیست؟

در هر حال به نظر نگارنده این تعریف و عکسی که در کتاب درسی جغرافیا دوم از بهمن آورده شده بدون ایراد نیست و باید بیشتر مورد توجه مولفان قرار گیرد. نظر شما چیست؟ 

/ 0 نظر / 29 بازدید