سال 90

با تبریک سال جدید تحصیلی به همکاران جغرافیا در ناحیه 6 استان اصفهان متقاضی ادامه ی همکاری شما با گروه جغرافیا در سال تحصیلی 90-91 می باشیم. منتظر نظرات و پیشنهاد و یا انتقادات شما هستیم و امیدواریم بتوانیم از تجربیات کاری و علمی شما مطلع شویم.

/ 0 نظر / 22 بازدید