قانون نامه ی امتحان

ای کاش یه نفر برای چگونگی برگزاری جلسه امتحان یک قانون نامه یا شیوه نامه می نوشت که اینقدر سلیقه ی مدیران همه ی حرفها را نمی زد.

این بی تکلیفی اغلب منجر به بی نظمی و نارضایتی می شود و البته در موارد بسیاری میتوان مطمئن بو د که بی تجربگی مدیران در آن نقش دارد.

گاه با داشتن فضای بسیار و نفرات زیاد برای مراقبت، شخص مدیر تشخیص می دهد که باید اول ها جدا و دوم و سوم جدا باشند. که همین امر ساعتها معلم را در مدرسه نگاه می دارد بدون این که کارایی خاصی داشته باشد و همین باعث می شود معلمانی که استرس تصحیح اوراق خود را دارند مجبور به بی توجهی به وظیفه ی خود هنگام مراقبت باشند.

گاه نیز به تشخیص مدیر محترم باید دانش آموزان به طور تصادفی در ردیفها بنشینند و برای حضور و غیاب آنها باید صندلی به صندلی چهره نگاری کنی ببینی کدام دومند کدام سوم تازه از کدام کلاس سوم الف یا ب، خلاصه آقایان مسئول یه فکری برای منظم شدن جلسات امتحان بکنید.

/ 0 نظر / 30 بازدید