فعالیت های علمی

همکاران عزیز جغرافیا ناحیه 6 : ضمن تشکر از حضور شما در دومین جلسه ی گردهمایی گروه، لطفا کارهای علمی - عملی خود را برای ارزیابی، به گروه ارسال نموده و عملکرد خود را در سایت گروههای آموزشی ملاحظه بفرمایید.

با تشکر

/ 0 نظر / 36 بازدید