استان شناسی

با توجه به اینکه فرم نقد و بررسی کتاب استان شناسی در اختیار گروه منطقه قرار گرفته است از همکاران گرامی درخواست  می شود جهت دریافت این فرم ها و تکمیل آن تا قبل از ٢١ اسفند به گروه مراجعه نمایند.

/ 1 نظر / 22 بازدید
مجتبی قاسمی

نقشه ی استان اصفهان،برای ما مهم است؛زیرا استان اصفهان و شهرستان های مختلف آن را به ما نشان می دهد.