نمونه سوال جغرافیا دوم خرداد89

1-

زیر کلمه ی درست در داخل پرانتز خط بکشید.

ـ با ادامه ی فرسایش، رسوب گذاری و ته نشین شدن مواد آبرفتی در پای کوهها، (دلتا- مخروط افکنه)، به وجود می آید.

ـ سرزمین همواری که دور تا دور آن را کوه فرا گرفته (دشت- جلگه ) نام دارد.

- محل شکستگی پوسته ی زمین ( گسل- صفحه ) نامیده می شود.

ـ رودخانه ی زاینده رود از جاذبه‌های( طبیعی- انسانی) شهرستان اصفهان است. 

- نایین و اردستان از شهرستانهایی هستند که تراکم جمعیت (زیادی- کمی )  دارند.

- مهم ترین ممنبع آب سطحی در اصفهان رود ( مرغاب- زاینده رود) می باشد.                                        

1.5

2-

جملات صحیح را با ص و جملات غلط را با غ مشخص کنید:

ـ جغرافیدان با استفاده از روش کتابخانه ای، به بررسی تصاویر ماهواره ای و نقشه ها می پردازند.

- شکل نهایی کوههای سهند و سبلان در دوره ی ترشیاری، به وجود آمد.

 ـ فشار هوا در  همه ی عرض های جغرافیایی یکسان نیست، جایی که هوا متراکم و سنگین می شود، منطقه ی پرفشار به وجود می آورد.

-  بنگلادش به دلیل کمبود آب و وجود ماسه زارها، از تراکم جمعیت کمی برخوردار است.

ـ غرب استان اصفهان، مانند نایین از آب و هوای بیابانی برخوردار است.

ـ اکثر مناطق زلزله خیز استان اصفهان در مناطق مرکزی این استان واقع شده‌اند.

 

1.5

3-

  در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید:

ـ انسان با دخالتهای خود محیط طبیعی را از حالت ...............خارج کرده است.

ـ تأمین علوفه ی دام و تأمین غذا و زیستگاه جانوران از نقش های  مهم ................... به شمار می آید.

ـ یکی از پیامدهای گرم شدن زمین این است که بر اثر ذوب .................................. سیل ایجاد می شود.

ـ ....................یعنی: جابجایی افقی خاک از محلی به محل دیگر توسط آب یا باد.

ـ رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهر اصفهان، باعث ...................جمعیت شهری شده است.

ـ باغ تاریخی ...................در کاشان از جاذبه های گردشگری در این شهر به شمار می آید.

 

 

 

1.5

4-

چرا وجود منابع طبیعی، باعث جذب جمعیت می شود؟

 

 

0.5

5-

کوهها، چگونه می توانند در بهبود زندگی انسان نقش داشته باشند؟ با ذکر مثال

 

 

 

1

6-

منظور از اوقات فراغت چیست؟

0.5

7-

روستاهای متمرکز و پراکنده را از نظر موقع جغرافیایی مقایسه کنید:

 

 

 

0.5

/ 0 نظر / 216 بازدید